Naša boxerňa
Naša boxerňa
Ženský tréning
Ženský tréning
Ženský tréning
Ženský tréning

Členstvo

Prvý skúšobný tréning zdarma !!!

Cena jedného tréningu už 5€ pri mesačnom členstve !!!

Mesačné členstvo iba 60€ pri 12 tréningoch/3 krát do týždňa !!!

* Cena členstva sa môže menť v závislosti od počtu tréningových jednotiek a harmonogramu